14 березня: семінар-практикум «Землі сільськогосподарського призначення – 2019»

644_151772823052975

14 березня у Запорізькій торгово-промисловій палаті відбудеться  семінар-практикум на тему «Землі сільськогосподарського призначення — 2019». Програма заходу передбачає ознайомлення з усіма актуальними змінами у законодавстві.

Тематичні блоки:

  1. Права на землі сільськогосподарського призначення.

1.1. Право власності. Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку безоплатної приватизації. Порядок приватизації земельних ділянок, набутих громадянами в постійне користування.

1.2. Право постійного користування. Переоформлення права постійного користування в разі припинення юридичної особи та смерті громадянина. Право постійного користування, наданого для ведення фермерського господарства.

1.3. Право емфітевзису. Особливості укладення та виконання договору емфітевзису. Встановлення земельного сервітуту щодо земельної ділянки сільгосппризначення (прокладення трубопроводів, ліній електропередач тощо).

1.4. Права іноземних громадян і юридичних осіб на землі сільгосппризначення. Продаж іноземними особами земельних ділянок сільськогосподарського призначення, тому числі тих, що підпадають під дію мораторію.

1.5. Встановлення обмежень на землі сільгосппризначення (природно-заповідні, історико-культурні, санітарні тощо).

  1. Землі комунальної власності. Новації Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні

2.1. Правовий статус земель сільськогосподарського призначення, що перейшли в комунальну власність із колективної. Формування земельних ділянок та надання в користування. Поняття земельного масиву сільгоспземель.

2.2. Земельні ділянки під господарськими дворами. Права правонаступників колективних сільськогосподарських підприємств на ці ділянки.

Землі зайняті полезахисними лісосмугами, польовими дорогами.

2.4. Оренда земельних часток (паїв). Невитребувані (нерозподілені) земельні ділянки та земельні частки (паї), особливості їх оренди.

2.5. Паювання земель колективної власності. Порядок, повноваження органів місцевого самоврядування щодо виділення в натурі земельних часток (паїв).

  1. Орендні земельні відносини в сільському господарстві.

3.1. Укладення договору оренди земель державної, комунальної, приватної власності. Форма, зміст договору. Набуття права оренди на землі сільгосппризначення на неконкурентних засадах.

3.2. Перехід права оренди з підстав, визначених законодавством (успадкування, внесення до статутного фонду, продаж права оренди тощо). Переоформлення переходу права оренди в разі відчуження об’єкту нерухомості та реорганізації юридичної особи.

3.3. Збереження дії договору оренди землі в разі зміни орендодавця земельної ділянки при переході права власності на земельну ділянку, при відчуженні об’єкту нерухомості.

Зміна, поновлення, припинення договору оренди землі. Додаткова угода до договору.

3.5. Суборенда земельної ділянки.

  1. Правочини із землями сільгосппризначення.

4.1. Істотні умови договору щодо відчуження земельних ділянок. Порядок оформлення договору.

4.2. Характеристика окремих видів правочинів: купівля-продаж, дарування, міна. Правочини із земельними частками (паями).

4.3. Успадкування земель сільгосппризначення. Заповіт. Спадковий договір.

4.4. Мораторій на відчуження земель сільгосппризначення. Правочини щодо земельних ділянок, що підпадають під дію мораторію. Особливості обміну земельними ділянками, які підпадають під дію мораторію.

4.5. Викуп земельних ділянок сільгосппризначення для суспільних потреб.

  1. Правовий режим окремих видів використання земель сільгосппризначення та особливості набуття прав на ці землі.

5.1. Землі для ведення фермерського господарства.

Особисте селянське господарство.

Городництво, сінокосіння, випасання худоби.

Садівництво, багаторічні насадження.

Оптові ринки сільськогосподарської продукції.

5.6. Особливості зміни цільового призначення земель сільгосппризначення. Зміна виду сільськогосподарських угідь та внесення інформації до Державного земельного кадастру.

  1. Землевпорядна документація, яка застосовується при використанні земель сільськогосподарського призначення.

6.1. Проекти відведення: необхідність, підстави розроблення, погодження, затвердження проекту. Державна землевпорядна експертиза.

6.2. Технічна документація з встановлення (відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Поділ земельної ділянки.

Проект сівозмін.

6.5. Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв). Паювання земель, що передавалися в колективну власність.

 

 

Доповідач: Спіцина Людмила Василівна – фахівець в галузі земельного законодавства.

Реєстрація учасників за тел. (061) 233-44-64, (091) 342-66-05, (050) 668-62-24, (097) 438-08-78.

Місце проведення – ЗТПП, б. Центральний 4, к. 223, з 10 до 15,  www.bizedu.com.ua