Земельное законодательство и строительство

Семінар-практикум «Землі промисловості. Оформлення прав на земельні ділянки не сільськогосподарського призначення, в тому числі під забудову. Зміни — 2015»

 1. Права на земельні ділянки та документи, які посвідчують такі права. Право власності. Підстави набуття. Спільна власність. Набуття прав на земельні ділянки на неконкурентних засадах. Право постійного користування. Використання земельних ділянок на умовах концесії, ренти. Обмежені речові права: суперфіцій, сервітут. Реєстрація прав на землю. Права іноземних громадян і юридичних осіб на земельні ділянки в Україні.
 2. Орендні земельні відносини. Укладення договору оренди земельної ділянки. Форма договору. Набуття чинності договору. Оренда земельних ділянок державної, комунальної, приватної власності. Умови договору оренди земельної ділянки. Багатосторонній договір оренди. Зміна, поновлення, припинення договору оренди.

Додаткова угода до договору та її реєстрація. Суборенда земельної ділянки. Перехід права оренди.

 1. Цільове призначення земельних ділянок. Цільове призначення земельних ділянок. Компетенція по розпорядженню землями державної і комунальної власності в залежності від цільового призначення та виду використання. Зміна цільового призначення земельних ділянок та виду використання. Відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
 2. Правовий режим окремих категорій земель. Набуття у власність, користування, земель історико-культурного, природно-заповідного, рекреаційного, оздоровчого призначення. Обмеження. Особливості використання земель лісогосподарського призначення. Оформлення прав на земельні ділянки водного фонду: водо покриті землі, прибережна захисна смуга моря, річки, ставка.
 3. Будівництво на землях різних категорій. Забудова земель в межах і за межами населених пунктів з урахуванням змін містобудівного законодавства. Зміна виду угідь земель сільгосппризначення. Умови, порядок знімання, збереження і нанесення родючого шару ґрунту.
 4. Землі промисловості. Розміщення об’єктів промислової інфраструктури. Використання земель для потреб транспорту. Особливості використання земель енергетики. Земельні ділянки для видобутку надр: розвідка, дозвіл, гірничий відвід. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб.
 5. Земельні ділянки житлово-громадської забудови. Види використання земель житлово-громадської забудови. Особливості набуття ділянок житлово-громадської забудови у власність, користування. Оформлення прав на земельні ділянки при переході права власності на будови, споруди, житлові будинки. Прибудинкова територія.
 6. Землевпорядна документація. Поняття формування земельної ділянки. Проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки: необхідність, підстави розроблення; погодження, затвердження проекту.

Технічна документація з встановлення відновлення меж. Поділ, об’єднання земельної ділянки.

 1. Викуп земельних ділянок державної, комунальної власності. Порядок продажу ділянок та прав на них на неконкурентних засадах. Викуп земельних ділянок з розстроченням платежу. Продаж земельних ділянок та прав на них на земельних торгах. Основні позиції проекту Закону України «Про ринок земель».
 2. Державний земельний кадастр. Порядок реєстрації земельних ділянок. Реєстрація обмежень, обтяжень на земельну ділянку, суборенди. Хто має право на звернення та необхідна землевпорядна документація. Доступ та надання відомостей із Державного земельного кадастру. Внесення змін до Державного земельного кадастру, виправлення помилок.

Доповідач: Спіцина Людмила Василівна – перший заступник начальника Запорізького обласного головного управління земельних ресурсів, фахівець в галузі земельного законодавства.

 

 

Семінар-практикум «Правове регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення у 2014 році. Огляд останніх змін»

Програма семінару-практикуму:

1. Права на землі сільськогосподарського призначення.

1.1.Право власності. Безоплатна приватизація. Викуп. Право постійного користування.

1.2. Оренда. Набуття права оренди на землі сільгосппризначення на неконкурентних засадах.

1.3. Обмежені речові права: суперфіцій, емфітевзис, сервітут. Зміст, значення, порядок встановлення та припинення.

1.4. Компетенція і порядок розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.

1.5. Реєстрація земельних ділянок і прав на них.

 1. Орендні земельні відносини в сільському господарстві.

2.1 Укладення договору оренди земельної ділянки. Форма договору. Додатки до договору.

2.2. Оренда земельних ділянок державної, комунальної приватної власності.

2.3. Оренда земельних часток (паїв). Невитребувані паї. Відумерла спадщина.

2.4. Умови договору оренди земельної ділянки сільгосппризначення. Суборенда. Перехід права оренди.

2.5. Зміна, поновлення, припинення договору оренди. Додаткова угода до договору та її реєстрація.

 1. Правочини із землямисільгосппризначення. Ринковийобіг земельних ділянок.

3.1. Істотні умови договору щодо відчуження земельних ділянок. Порядок оформлення договору.

3.2. Викуп земельних ділянок сільгосппризначення для суспільних потреб.

3.3. Характеристика окремих видів правочинів: купівля-продаж, дарування, міна, успадкування.

3.4. Правочини із земельними частками (паями).

3.5. Мораторій на відчуження земель сільгосппризначення.

3.6. Продаж земельних ділянок на земельних торгах.

 1. Правовий режим окремих видів використання земельсільгосппризначення.

4.1. Землі для ведення фермерського господарства.

4.2. Особисте селянське господарство.

4.3. Городництво, сінокосіння, випасання худоби.

4.4. Садівництво, багаторічні насадження.

4.5. Несільськогосподарські угіддя: зайняті господарськими дворами, будівлями; дороги; полезахисні насадження.

 1. Землевпорядна документація, яка застосовується при використанні земель сільськогосподарського призначення.

5.1. Формування земельної ділянки.

5.2. Проекти відведення: необхідність, підстави розроблення; погодження, затвердження проекту.

5.3. Поділ, обєднання земельної ділянки.

5.4. Встановлення, відновлення меж земельної ділянки. Винесення меж в натуру. Межові знаки.

5.5. Консолідація земель, консервація деградованих угідь, упорядкування існуючих землеволодінь і користувань та інші види землевпорядної документації, яка необхідна при використанні земель сільгосппризначення.

 1. Будівництво на земляхсільгосппризначення.

6.1. Забудова земель сільгосппризначення з урахуванням змін містобудівного законодавства.

6.2. Зміна цільового призначення земель сільгосппризначення. Зміна виду угідь.

6.3. Умови, порядок знімання, збереження і нанесення родючого шару грунту.

Докладач: Спіцина Людмила Василівна – фахівець в галузі земельного законодавства, автор чисельних статей у фахових виданнях  «Юридична практика», «Будівельна  діятельність», «Землевпорядний вiсник», «Земельне право: теорія і практика» та інші.