ЕКОЛОГИ ЗАПОРІЗЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В АКТУАЛЬНІЙ ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ

1-min

У центрі уваги — законодавство про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. 28 серпня Запорізька торгово-промислова палата запросила фахівців з питань екології на навчальну програму: «Впровадження торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні відповідно до Угоди про асоціацію Україна – ЄС: система моніторингу, звітності та верифікації парникових газів».


В рамках Угоди про асоціацію Україна – ЄС, в Україні впроваджується Директива №2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів.
В рамках впровадження Директиви, прийнято Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (12.12.2019). (далі – Закон)
На виконання Закону розроблені і знаходяться на фінальній стадії громадського обговорення Постанови Кабінету Міністрів:
— «Про затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів»;
— «Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюються моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів»;
— «Про затвердження порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів».
Закон передбачає обов’язковість моніторингу, звітності та верифікації для всіх великих установок спалювання та енергоємних підприємств більшості галузей промисловості України.
Підготовка плану моніторингу та його впровадження, а також здійснення моніторингу викидів ПГ – значне та найскладніше адміністративне навантаження на майбутніх операторів СТВ. Проте без надійної системи МЗВ система торгівлі квотами втрачає будь-який сенс.
Тому, основні зусилля Міністерства захисту довкілля та природник ресурсів України та органу екологічного контролю протягом декількох наступних років будуть спрямовані саме на запровадження системи достовірного обліку викидів ПГ.
Відповідно до вимог Закону, з 2021 року установки мають:
— Розробити, затвердити та впровадити з січня 2021 р. плани моніторингу викидів ПГ (ПМ)
— Вести моніторинг викидів ПГ
— Розробляти Звіти про викиди ПГ
— Верифікувати Звіти про викиди ПГ та звітувати перед уповноваженим органом
Тому, основною метою даного курсу є ознайомлення та роз’яснення положень та вимог вищеназваних проєктів Закону та підзаконних актів.
Програма курсу включала:
Модуль 1. Система торгівлі квотами на викиди парникових газів
1.1. Загальна характеристика системи торгівлі квотами на викиди ПГ (СТВ)
1.2. СТВ Європейського Союзу
1.3. Дозвільна система на викиди ПГ в країнах ЄС
1.4. Державне управління та адмініструваня СТВ в країнах ЄС
Модуль 2. Імплементація СТВ в Україні відповідно до Угоди про Асоціацію Україна – ЄС
2.1. Впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ), як база для майбутньою СТВ в Україні
2.2. Огляд нормативної бази МЗВ в Україні
— Закон України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»
— Проект ПКМУ «Про затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів»
— Проект ПКМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюються моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів»
— Проект ПКМУ «Про затвердження порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів»
Модуль 3. Засади моніторингу та звітності викидів парникових газів
3.1. Основні принципи МЗВ
3.2. Процедури видачі та оновлення дозволу на викиди ПГ. Подання та схвалення плану моніторингу.
Оновлення та внесення змін до плану моніторингу

3.3. Види діяльності. Категорії установок та матеріальних потоків. Межі установок та межі моніторингу підприємств
3.4. Вимоги щодо управління даними, системи контролю та звітності про викиди ПГ
3.5. Вимоги до структури та змісту плану моніторингу (стандартного/спрощеного). Приклад заповненого Плану
3.6. Вимоги до структури та змісту Звіту оператора про викиди ПГ. Приклад заповненого Звіту (стандартного/спрощеного)
3.7. Галузеві особливості МЗВ
Модуль 4. Верифікація Звіту оператора про викиди ПГ. (ЗО)
4.1. Загальні вимоги до верифікації ЗО та версифікаторів
4.2. Загальний огляд процедури верифікації
4.3. Часові рамки верифікації. Як вибрати версифікатора
Модуль 5. Огляд технічної документації (керівництв), що регламентують МЗВ
5.1. Пояснення щодо використання пакету документів з моніторингу та звітності про викиди парникових газів: спалювання палива
5.2. Загальні вимоги до моніторингу та звітності щодо викидів ПГ
5.3. Використання біомаси
5.4. Керівництво з оцінки невизначеності
5.5. Відбір та аналіз проб
5.6. Обробка даних та система контролю
5.7. Оцінка ризиків
5.8. Тлумачення видів діяльності установок
Модуль 6. Підготовка оператора установки до впровадження системи МЗВ
6.1. Основні завдання
6.2. Рекомендований план дій

IMG_9809-min IMG_9807-min IMG_9801-min IMG_9796-min 1-min