Нова система оцінки впливу на довкілля

оценка2

Запорізька торгово-промислова палата запрошує25 травня 2018 року фахівців з питань екології на практикум:  «Нова система оцінки впливу на довкілля»

З 18 грудня 2017 року вступив в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», який впроваджує нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) замість екологічної експертизи. Процедура ОВД спрямована на попередження та запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Відповідно до закону, здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим до прийняття рішення про провадження планованої діяльності, визначеної частинами 2 і 3 ст. 3 Закону.

 

У програмі практикуму:

  1. Деректива ЄС щодо оцінки впливу на довкілля та конвенція Espoo – розуміння міжнародної концепції ОВД.
  2. Нове законодавство ОВД в Україні. Головні положення.
  3. Діяльність об’єкта що підлягає ОВД. Стадії процедури ОВД: кроки в процедурі, види документів, процедурні вимоги.
  4. Реєстрація ОВД, повідомлення про плановану діяльність, вимога про надання умов щодо рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД. Звіт з ОВД.
  5. Доступ та участь громадськості відповідно до законодавства. Обговорення повідомлення про плановану діяльність та Звіту з ОВД, громадські слухання.
  6. Основні положення Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
  7. Питання та відповіді.

 

Доповідач – Бєляєва Оксана Вікторівна — завідувач сектору оцінки впливу на довкілля управління регулювання природокористування та охорони природних ресурсів Департаменту екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації.

 

Вартість участі — 660 грн. (в т.ч. ПДВ).

Реєстрація учасників за тел. (061) 701-72-64, (091) 342-66-05, (050) 668-62-24, (067) 438-08-78, personal2@cci.zp.ua

Місце проведення – ЗТПП, б. Центральний 4, к. 223, з 10.00 до 15.00, www.bizedu.com.ua.