Оценка имущества в материальной форме

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України та відповідного договору з Фондом державного майна України, Запорізька торгово-промислова палата та Міжнародна академія фінансів та інвестицій ТПП України (далі – Академія) здійснює підготовку оцінювачів за напрямом «Оцінка майна в матеріальній формі» (в т.ч. об’єктів нерухомості, автотранспортних засобів, механізмів, обладнання та окремих видів спеціалізованого транспорту).
—    базова підготовка (13 діб)

Спеціалізація Тривалість, год.
Вступ в оцінку (обов’язково для всіх спеціалізацій) 8
1.1. – оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок 40
1.2 – оцінка машин і обладнання 24
1.3 – оцінка колісних транспортних засобів 24
1.4 – оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність 24

—    підвищення кваліфікації (4 доби)
Підготовка оцінювачів здійснюється за навчальними програмами, які затверджені Фондом державного майна України. Лекції, практичні заняття, ділові ігри та інше проводиться провідними фахівцями ФДМУ, відомими вченими та практиками з відповідних питань. Слухачі курсів в повному обсязі забезпечуються нормативно-правовими актами та методичними матеріалами з урахуванням змін законодавства. Навчання проводиться на матеріально-технічній базі Запорізької торгово-промислової палати, аудиторії якої мають сучасне обладнання, що дозволяє проводити навчальний процес на високому професійному рівні з використанням технічних засобів.
Особи, які після базового навчання успішно склали залік та пройшли стажування, мають право складати кваліфікаційний іспит Екзаменаційній комісії та отримати кваліфікаційне свідоцтво оцінювача, після чого їх буде внесено до Державного реєстру оцінювачів, що надасть їм право здійснювати роботи по оцінці майна.
Вартість участі у семінарі для одного учасника становить:
Базове навчання:
Одна спеціалізація 1.1 — 2000 грн. без ПДВ;
Кожна додаткова спеціалізація  – 750 грн. без ПДВ
Спеціалізації 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 разом – 3900 грн. без ПДВ
Підвищення кваліфікації: 860 грн. без ПДВ
Додаткову інформацію  щодо організації навчального процесу можна отримати за телефоном/факсом: 701-72-64, е-mail: personal2@cci.zp.ua
З метою завчасного формування груп та підготовки методичних матеріалів просимо до початку навчання надати заявку про участь представників Вашої організації у семінарах з вказанням необхідних спеціалізацій.