Регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення

1. Права на землі сільськогосподарського призначення.

1.1.Право власності. Безоплатна приватизація. Викуп.

1.2.Оренда. Набуття права оренди на землі сільгосппризначення на неконкурентних засадах.

1.3.Право постійного користування

1.4.Обмежені речові права: суперфіцій, емфітевзис, сервітут.  Зміст, значення, порядок встановлення та припинення.

1.5.Компетенція і порядок розпорядження земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності

1.6.Реєстрація земельних ділянок і прав на них.

2. Орендні земельні відносини в сільському господарстві.

2.1 Укладення договору оренди земельної ділянки. Форма договору. Додатки до договору.

2.2. Оренда земельних ділянок державної, комунальної приватної власності.

2.3.Оренда земельних часток (паїв). Невитребувані паї. Відумерла спадщина.

2.4.Умови договору оренди земельної ділянки сільгосппризначення.

2.5. Зміна, поновлення, припинення договору оренди. Додаткова угода до договору та її реєстрація.

2.6.Суборенда земельної ділянки. Перехід права оренди.

3. Правочини із землями сільгосппризначення. Ринковий обіг земельних ділянок.

3.3.Істотні умови договору щодо відчуження земельних ділянок. Порядок оформлення договору.

3.4.Викуп земельних ділянок сільгосппризначення для суспільних потреб.

3.5.Характеристика окремих видів правочинів: купівля-продаж, дарування, міна, успадкування.

3.6.Правочини із земельними частками (паями).

3.7.Мораторій на відчуження земель сільгосппризначення.

3.8. Продаж земельних ділянок на земельних торгах.

4. Будівництво на землях сільгосппризначення.

4.3.Забудова земель сільгосппризначення з урахуванням змін містобудівного законодавства.

4.4.Зміна цільового призначення земель сільгосппризначення. Зміна виду угідь.

4.5.Умови, порядок знімання, збереження і нанесення родючого шару грунту.

5. Правовий режим окремих видів використання земель сільгосппризначення.

5.3.Землі для ведення фермерського господарства.

5.4.Особисте селянське господарство.

5.5.Городництво, сінокосіння, випасання худоби.

5.6.Садівництво, багаторічні насадження.

5.7.Несільськогосподарські угіддя: зайняті господарськими дворами, будівлями; дороги; полезахисні насадження.

6.  Землевпорядна документація, яка застосовується при використанні земель сільськогосподарського призначення.

6.3.Проекти відведення: необхідність, підстави розроблення; погодження, затвердження проекту.

6.4.Технічна документація з виготовлення правовстановлюючих документів. Поділ земельної ділянки.

6.5.Встановлення, відновлення меж земельної ділянки. Винесення меж в натуру. Межові знаки.

6.6.Консолідація земель, консервація деградованих угідь, упорядкування існуючих землеволодінь і користувань та інші види землевпорядної документації, яка необхідна при використанні земель сільгосппризначення.

Регистрация участников и дополнительная информация по тел./ф.:
(061) 701-72-64, (091) 342-66-05 Кристина Игоревна, Людмила Владимировна.