Семінар-практикум «Земельне законодавство України та практика його застосування»

Запорізька торгово-промислова палата запрошує 28 березня 2017 року на семінар-практикум:

«Земельне законодавство України та практика його застосування»

Програма:

  1. Права на земельні ділянки. Право державної та комунальної власності на землю: набуття прав на земельні ділянки державної і комунальної власності на неконкурентних засадах; викуп земельних ділянок з розстроченням платежу; продаж земельних ділянок та прав на них на земельних торгах; право постійного користування. Приватна, спільна форма власності на землю. Обмежені речові права: сервітут, суперфіцій, емфітевзис. Права іноземних громадян і юридичних осіб на земельні ділянки в Україні.
  2. Орендні земельні відносини. Укладення договору оренди земельної ділянки. Форма, умови договору. Багатосторонній договір. Зміна, поновлення, припинення договору оренди, дострокове розірвання, в т.ч. в односторонньому порядку. Недійсність договору. Суборенда. Перехід права оренди.
  3. Цільове призначення земельних ділянок. Компетенція по розпорядженню землями державної і комунальної власності в залежності від цільового призначення та виду використання. Зміна цільового призначення земельних ділянок та виду використання. Відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
  1. Землі промисловості. Розміщення об’єктів промислової інфраструктури. Використання земель для потреб транспорту. Особливості використання земель енергетики. Земельні ділянки для видобутку надр: розвідка, дозвіл, гірничий відвід. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб.
  2. Земельні ділянки житлово-громадської забудови. Види використання земель житлово-громадської забудови. Особливості набуття ділянок житлово-громадської забудови у власність, користування. Оформлення прав на земельні ділянки при переході права власності на будови, споруди, житлові будинки. Прибудинкова територія.
  3. Використання земель сільськогосподарського призначення. Правовий режим окремих видів використання земель сільгосппризначення. Види сільськогосподарських угідь. Несільськогосподарські угіддя. Правочини щодо земельних ділянок сільгосппризначення та земельних часток (паїв) (купівля-продаж, дарування, міна, успадкування). Обмеження, встановлені мораторієм. Відумерла спадщина. Паювання земель, що передавалися в колективну власність в частині сіножатей, пасовищ, багаторічних. Оренда земельних часток (паїв). Розпорядження не витребуваними земельними частками (паями).
  1. Правовий режим окремих категорій земель. Набуття у власність, користування, земель історико-культурного, природно-заповідного, рекреаційного, оздоровчого призначення. Обмеження. Особливості використання земель лісогосподарського призначення. Оформлення прав на земельні ділянки водного фонду: водо покриті землі, прибережна захисна смуга моря, річки, ставка.
  2. Землевпорядна документація. Надання дозволів, погодження, затвердження. Формування земельної ділянки з підстав, визначених статтею 79-1 Земельного кодексу України. Проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки: необхідність, підстави розроблення; погодження, затвердження проекту. Технічна документація з встановлення меж та поділу земельної ділянки в натурі (на місцевості). Необхідність виготовлення. Дозвіл на її виготовлення, згода, затвердження.
  1. Державний земельний кадастр. Порядок реєстрації земельних ділянок. Реєстрація обмежень, обтяжень на земельну ділянку, суборенди. Хто має право на звернення та необхідна землевпорядна документація. Доступ та надання відомостей, внесення змін до Державного земельного кадастру.

 

Доповідач: Спіцина Людмила Василівна – перший заступник начальника Запорізького обласного головного управління земельних ресурсів, фахівець в галузі земельного законодавства.

Вартість участі — 690 грн. (в т.ч. ПДВ).

Реєстрація учасників за тел. (061) 701-72-64, 213-65-01, (091) 342-66-05.

Місце проведення – ЗТПП, б. Центральний 4, к. 223, з 10 до 15,  www.bizedu.com.ua